Welke Interfaces zijn er?

Interfaces zijn onder te verdelen in 2 hoofdcategorien:
1. Interfaces met simpele electronica
2. Intelligente interfaces met microcontrollers

1. Interfaces met simpele electronica

Hier gaat het meestal om eenvoudige spanningsniveau omzetters tussen de computer en de auto. De RS232 poort van de PC werkt met +12V en -12V. De auto kent alleen het niveau van 0V en +12V. De interface zelf heeft geen intelligentie aan boord om signalen qua formaat om te zetten cq te interpreteren. Alle communicatie gebeurt onder software besturing vanuit de PC. Dat wil zeggen: de interface kan geen beperking vormen voor wat wel of niet mogelijk is, het is de software die dat bepaalt. Meestal kan men meer lezen en resetten met een simpele interface dan met een Intelligente interface. Alle KKL interfaces vallen onder deze simpele interfaces.

2. Intelligente interfaces met microcontrollers

De intelligente interfaces hebben altijd een microprocessor aan boord die diverse taken uitvoeren onafhankelijk van de software op de PC. Zo kan een processor alle initialiserings taken op zich nemen waardoor dit niet meer vanuit de PC hoeft te worden gestuurd. Ook kan de processor een vertaalslag doen tussen de auto en de PC. De data in de auto is meestal in Hex Code, een normaal mens snapt daar niet veel van. Zo'n interface kan dit dan vertalen naar ASCII waardoor het voor ons wat duidelijker wordt. ASCII is gewoon met een programma als hyperterminal (wordt standaard bij Windows meegeleverd) uit te lezen.

De ELM en MobyDic interfaces vallen onder de intelligente typen. Beide typen ondersteunen OBD2 of EOBD. Door dat de interface zelf intelligentie bevat is het belangrijk dat de software op de PC dezelfde commando's kent als de processor in de interface. Anders wordt er niet veel gecommuniceerd. Bovendien zijn de commando's tussen beide typen niet de zelfde, dus je hebt software voor ELM en software voor MobyDic. Sommige pakketten kunnen beide interfaces uitlezen nadat men zelf de juiste interface heeft gekozen.

LET OP: OBD2/EOBD interfaces lezen/resetten meestal ALLEEN het motormanagement systeem uit. Zaken als airbag en andere comfort electronica horen daar niet bij. Hiervoor bent u gebonden aan de veel te dure en niet te betalen fabrieks diagnose apparaten.