Wat is de Powerbox?

De moderne auto is voorzien van een motormanagement systeem (ECU) die electronisch de brandstof inspuiting regelt, afhankelijk van diverse gemeten waarden die tesamen de hoeveelheid bepalen. De ingespoten hoeveelheid wordt teruggemeld naar de ECU, die daarop dan weer meer of minder brandstof zal inspuiten.

Door dit terugmeld signaal iets te verzwakken zal de ECU de eerst volgende keer meer brandstof inspuiten, wat tot gevolg heeft dat de auto beter presteert. Doordat de ECU zo'n beetje alle sensoren bewaakt kan men niet ongestraft een weerstand in de terugmeld lijn plaatsen. Dit zou een storing kunnen genereren bij het inschakelen van het kontakt.

Door echter de weerstand vertraagd na het inschakelen van het kontakt in het regel systeem met de terugmeldlijn op te nemen voorkomt men een storingsmelding. Dit is nu precies wat de DHZ Powerbox doet.

De hier gepresenteerde schakeling is voorzien van alle tot nu toe bekende verbeteringen en aanpassingen als: